Karaktertyper

Dette blog-indlæg vil forsøge at gå lidt mere i dybden med opbygningen af karaktertyperne.

I MYTIKA grundbogen er der fem karaktertyper.

Krigeren; der lever og ånder for kamp, og det er når, adrenalinen bruser i deres årer, at de virkelig føler sig levende!

Præsten; en hellig person, med et stærkt bånd til sin Gudetro, hvor igennem præsten kontrollerer overjordiske evner. Asatroende kaldes for goder eller gydjer afhængigt af køn, hvor klerken derimod er forkynder af Hvide Krist.

Spejderen; guerillakriger, jæger eller stifinder? Spejderen har mange udtryk, men alle har det til fælles, at de er ekstraordinære overlevere i vildmarken.

Vovehalsen; vovehalsen er ofte lige dele hurtig i handling og tanke, slyngel og menneskekender. En tusindkunstner, der har evnerne til at klare de fleste opgaver, men ikke altid lige ærefuldt.

Vølven; fremmaner og skaber bånd til underverdenens ånder. Vølven er både respekteret og frygtet, for er det værneånder eller værre, der fremmanes næste gang?

Alle er de overordnet set opbygget på samme måde. Men hver karaktertype giver adgang til en række unikke evner og fordele, som kun de kan besidde.

I dette blog indlæg vil vi se på opbygningen af karaktertyperne – eksemplificeret ved krigeren.

Hvis du har erfaring med t20 (d20 på engelsk) i et af dets utallige former, vil det meste være rimelig velkendt for dig, undtagen den del der hedder evner og fordele.

Skrå skrift refererer direkte til teksten ved krigeren, hvor normal tekst er vores kommentarer hertil i denne blog.

 

Først kommer der en kort beskrivelse af karaktertypen og en gennemgang af de primære grundegenskaber for den karaktertype.

Herefter er der en gennemgang af en række vigtige områder, samt hvordan udviklingen er for krigeren på disse områder. Disse beskrives nedenfor:

Livspoint: 1t10

Krigeren slår med en 10-sidet terning for livspoint ved hvert niveau, hvilket gør krigeren modstandsdygtig overfor skade.

Specielle evner: Duelighed: Krigeren er uddannet i brugen af alle simple våben, krigsvåben, lette og medium rustninger og skjolde.

Færdigheder: Krigeren er uddannet i følgende færdigheder

Eventyr: Intimidere, Klatre, Kundskab (Huleudforskning), Overlevelse, Ride, Svømme.

Baggrund: Håndværk, Håndtere dyr, Kundskab (Ingeniør), Profession.  

Krigeren får 2+ INT eventyr færdighedspoint hvert niveau og 2 baggrunds færdigheds point ved hvert niveau.

Krigeren fokuserer altså mere på kampegenskaber end på færdigheder, men en intelligent kriger kan rette op på dette.

Samtidig med dette er der en oversigt for krigerens udvikling fra 1-6 niveau.

Niveau BAB Afværgeslag

(Helbred)

Afværgeslag

(Reflekser)

Afværgeslag

(Viljestyrke)

Evner og fordele
1 +1 +2 +0 +0 Kriger evne og fordel
2 +2 +3 +0 +0 Kriger evne og fordel
3 +3 +3 +1 +1 Kriger evne
4 +4 +4 +1 +1 Kriger evne x 2
5 +5 +4 +1 +1 Kriger evne
6 +6/+1 +5 +2 +2 Kriger evne og fordel

 

Nedenfor vil vi kort gennemgå de forskellige begreber:

Basis AngrebsBonus (BAB)

Først kommer BAB. Det er en repræsentation af, hvor god en karaktertype er i kamp. Krigeren er dygtig i kamp, og krigerens BAB stiger med 1 for hvert niveau. BAB bruges primært til at ramme sine modstandere med angreb.

I 6. niveau er der to BAB, separeret af en streg +6/+1. Dette betyder, at en kriger kan angribe to gange. En gang med +6 BAB til slaget og en gang med +1 BAB til slaget.

Afværgeslag

Herefter kommer der tre typer af afværgeslag. Ved at se på tabellen er det tydeligt, at krigeren har et godt helbred men, at såvel reflekser som viljestyrke kunne være bedre. Afværgeslag er et slag, en karakter har for at modstå specielle typer af angreb, for eksempel gift, sygdom eller en drages ånde.

Evner og Fordele

Når karakteren skabes og ved hvert efterfølgende niveau, får karaktertypen en række evner og fordele. I modsætning til normal d20, er disse ikke bestemt på forhånd, men lader spilleren  bestemme selv. Det bliver således muligt, at skabe præcis den version af karaktertypen, den enkelte spiller ønsker.

Evner: Hver evne fremhæver en egenskab, der definerer karakterens styrker og evner.

Fordele: Er egenskaber, der forbedrer karakteren i mindre definerende grad.

Krigeren har i alt ca. 60 evner og fordele at vælge imellem, hvor flere af dem igen giver nye valgmuligheder.

Arketyper

Til hver karaktertype vil der være en række arketyper. Disse arketyper fokuserer på at samle en række af alle disse valg i en oversigt, således spillere og spilleder hurtigt kan guides i en retning, til et bestemt udtryk i karakteren.

Arketype Fordele Evner Talenter
Bueskytte Behændig, høgesyn, åbent-dæk kriger Kampopfattelse, krigertalent x 2 (Dødeligt sigte & præcist skud), trick-skud, undvigende kriger, våbentræning (bue eller kastevåben) Hurtige skud, våben fokus (bue eller kastevåben), våbenspecialiseret (bue eller kastevåben).
Danekriger Frygtindgydende, frygtindgydende skrig, smadrende angreb Fleksibel flankering, kamp opportunist, krafthug, krigertalent x 2 (høj smerteterskel, kampduelig), våbentræning (stavvåben) Kløve angreb, kraft angreb, våbenfokus.
Høvdingesøn Duelighed (tung rustning), modig, vildledende angreb Kampopfattelse, krigertalent, rustningstrænet, uddannet kriger, vital rustningsbrug, våbentræning (våben efter eget valg) Personlig udstråling, stormandsæt, stormands-privilegie.
Skjoldmø Modig,skjoldbærer, skjoldmurs-kriger Afbøjende skjold, Aktivt forsvar, behændig skjoldbrug, bølgebryder-skjold, skjoldbuffer, stå imod. Forbedret initiativ, krigsveteran, skjold fokus.
Skjold og håndvåben Konstant trussel, skjoldmurs-kriger, vildledende angreb Behændig skjoldbrug, momentum, nærkampskontrol, skjoldbuffer, skjoldkrog, spydkriger. Kamp reflekser,våben fokus, våben specialiseret.
To-våben kriger Modig, Muskuløs, vildledende angreb Flygtig kriger, krigertalent x 2 (to-våben kamp, to-våben kæmper), momentum, overvældende angrebsbyge, raseri, Blodsrus, to-våben forsvar, våben fokus.
Korsfarer Duelighed (tung rustning), konstant trussel, modig Billigt slag, Gudevagt (hævn, ildhu, vedholdenhed, vrede, retfærdighed), Rustningstrænet (x2) ny energi, våben fokus, våben specialiseret

 

Nedenfor vil vi prøve, at beskrive hvordan to krigere kan have vidt forskellige udtryk afhængigt af, hvordan spilleren sammensætter sine evner og fordele fra karaktertypen. Det vil vi gøre, uden at se på hvad betydningen af grundegenskaberne og valg af talenter yderligere kan gøre.

 

Spillerne Jonas og Line har lavet hver deres kriger. Lines karakter er Asgeirr høvdingesøn og Jonas har skabt Asgeirrs trofaste hirdmand Breike.

Asgeirr er en stor og stærk leder med et hurtigt hoved.

Breike derimod er måske ikke den højeste. Omend hans styrke, og især tætte krop, samt stærke reflekser er kendte i bygden som de bedste i området. Samtidig er han kluntet med ord og ikke særligt vidende.

Line ønsker, at Asgeirr skal være en kriger mange færdigheder og stærke sociale evner, da hun gerne vil lede gruppen.

Asgeirr får fordelen modig, da Line tænker, at en leder der flygter, er en dårlig leder. Modig gør, at Asgeirr får +2 til afværgeslag imod frygt-baserede hændelser. Samtidig ønsker Line, at udnytte Asgeirrs høje Intelligens Bonus, så hun tager også evnen Snuhed. En evne der stiger i styrke i 4. og 6. niveau. Men her i 1. niveau kan Asgeirr bruge sin høje Intelligens, i stedet for Karisma, til Bluffe og Intimidere færdighederne. Line er godt tilfreds, da hun nu har fået en karakter, der er stærk socialt såvel som kampmæssigt.

Jonas har ingen intentioner om, at Breike skal bruge mange timer på at tale om tingene. Han vil se handling og masser af blod! Jonas har besluttet, at Breike i kamp kommer i en blodsrus, hvor han uden tanke for eget helbred angriber til højre og venstre for sig. Jonas er splittet mellem fordelene Frygtindgydende og Vildledende angreb. Men han ender med, at Breike skal være Frygtindgydende. Breike kan nu nemmere demoralisere sine modstander og bringe frygt ind i deres hjerter. Samtidig vælger Jonas evnen Kriger Talent (To-våben kamp). Breike er nu en frygtindgydende nærkamps-specialist, der angriber med to våben i kamp.

I modsætning til normale d20 spil, er karakteren således meget lidt låst i sine valgmuligheder. Dette skaber mange muligheder for spændende og utraditionelle karaktertyper for den erfarne spiller. Ved hjælp af arketyperne, sikres det stadig, at den urutinerede spiller hurtigt kan få skabt en karaktertype, der understøtter, præcis det udtryk spilleren ønsker!

Har i spørgsmål så kommenter endelig!

 

Casper Lerche og Thorbjørn Kaels

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Videre til værktøjslinje